Vi bygger en ny webbplats, välkommen in: beta.systembolaget.se

Vi bygger en ny webbplats, välkommen in: beta.systembolaget.se

Policy för Systembolagets sida på Facebook

Vi på Systembolaget ser vår Facebooksida som en mötesplats med våra kunder och vår omvärld. Syftet med Facebooksidan är att i nära dialog med våra intressenter lyssna av hur vi kan förbättra vår service utifrån Systembolagets uppdrag.

Systembolaget förbehåller sig rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande.

Systembolaget förbehåller sig också rätten att stänga av den som vid upprepade tillfällen fått sina uppgifter raderade enligt ovan.

Om du lägger märke till sådana uppgifter som beskrivits ovan på vår Facebooksida välkomnas du att meddela det till Systembolagets kundtjänst på telefon 0771-83 83 00, kundtjanst@systembolaget.se. Du uppmanas även att uppmärksamma oss och Facebook på behandling som kan vara i strid med personuppgiftslagen.

Eftersom diskussionen på Facebook sker med andra människor ber vi alla som gör inlägg eller kommentarer på Systembolagets Facebooksida att visa respekt mot varandra!
 

Facebook Systembolaget på Facebook