Vi bygger en ny webbplats, välkommen in: beta.systembolaget.se

Vi bygger en ny webbplats, välkommen in: beta.systembolaget.se

Alkoholens historia i Sverige

Här hittar du viktiga årtal i Sveriges alkoholhistoria. Som när vi började bränna sprit av potatis, när svenskarna drack som mest, när motboken försvann. Med mera, med mera.

1467  Krutblandaren Mäster Berentz i Stockholm inhandlar aqua vitae (destillerat vin) från Lübeck. Det ska användas som ingrediens i kruttillverkningen - men det visar sig snart att det går att dricka också. Brännvinet är i Sverige.

1494  Sten Sture den äldre utfärdar förbud mot att bränna och sälja brännvin i Stockholm.

1590  Under Johan IIIs ryska fälttåg lär sig de svenska knektarna att bränna brännvin av spannmål.

1698  Husbehovsbränningen förbjuds.

1709  Nöd i landet efter Poltava. Karl XII förbjuder brännvinsframställning av brödsäd.

1746  För första gången gör man brännvin av potatis - man har ännu inte upptäckt hur god den är att äta. Däremot behöver man spannmålet till bröd. Kvinnan bakom potatisbrännvinet heter Eva de la Gardie och är ledamot av Vetenskapsakademien.

1756  Importförbud på bland annat sprit, vin och öl. Alla brännvinspannor dras samtidigt in av staten.

1787  Husbehovsbränningen släpps åter helt fri.

1829  Man dricker hela 46 liter brännvin om året per invånare - alla barn inräknade. Antalet brännvinspannor i Sverige beräknas vara 175 000. 

1850  Några bergsmän i Falun bildar det första systembolaget "I sedlighetens intresse". Vinsten går till allmännyttiga ändamål.

1855  Ny brännvinsförordning ska skapa ordning i handeln med brännvin och reducera det enskilda vinstintresset.

1860  Ny tillverkningsförordning stoppar husbehovsbränningen.

1865  AB Göteborgssystemet bildas.

1905  All brännvinsförsäljning i landet ska skötas av särskilda bolag under viss statlig kontroll.

1912  AB Göteborgssystemet inför anmälningsbevis och individuell registrering av spritinköp.

1914  AB Stockholmssystemet börjar sin verksamhet med att införa motbokstvång och individuell ransonering.   
1917  AB Vin & Spritcentralen bildas och tar över all partihandel.

1917  Starkölet förbjuds.

1919  Motbokskontrollen genomförs till fullo genom en ny rusdrycksförsäljningsförordning. Systembolagen får monopol också på vinförsäljningen.

1922  Folkomröstning om ett totalförbud av alkohol. 889 000 röstade för och 925 000 mot förbud.

1955  Motboken slopas. Systembolaget blir ett riksbolag. Starkölsförbudet upphävs.

1957  Riksdagen beslutar om spärrlistor och legitimationsskyldighet. Systembolaget börjar sin kampanj för mindre starka dryckesvanor.

1963  Legitimationsbestämmelserna skärps.

1965  Mellanölet klass II B införs och säljs i matvaruaffären.

1969  Inköpsåldern på Systembolaget sänks från 21 till 20 år.

1977  Mellanölet och spärrlistorna avskaffas.
1978  Ny lag om handel med drycker träder i kraft med bland annat nya regler för butiksetablering.

1979  Skärpta regler om marknadsföring av alkohol.

1981  Ny lag om langning och överlåtelse till ungdom.

1982  Beslut om lördagsstängt.

1991  Första självbetjäningsbutiken öppnas på prov.

1993  EU-kommissionen meddelar den svenska regeringen att Systembolaget får finnas kvar.
1994  Ny alkohollag och nytt avtal mellan Systembolaget och staten.

1995 Som ett resultat av EU-kommissionens beslut avvecklas Vin & Sprits monopol på import, export, tillverkning och partihandel. Samtidigt upphör Systembolagets ensamrätt på försäljning till restauranger. Det enda monopolet som finns kvar är Systembolagets monopol på detaljhandel.

1997  EG-domstolen slår i det så kallade Franzén-målet fast att Systembolagets monopol är inte strider mot EG-rätten.

2000  Prov med lördagsöppet i sex län.

2001  Beslut om lördagsöppet i hela landet från och med den 7 juli.

2004  Införseln av alkohol från EU blir i princip fri för svenska resenärer.

2007  Distanshandel av alkohol, t ex över internet blir tillåtet för privat bruk i Sverige.

2013 Försök med hemleverans påbörjas.

Kontakta kundtjänst

Vi svarar på dina frågor

Mån-fre 9:00-18:00
Lördag 10:00-15:00
Tel: 0771-83 83 00
kundtjanst@systembolaget.se

Fråga

Kan man beställa tillfälliga nyheter eller små partier till butik via webben?

Se svaret

Våra generella öppettider

Måndag - Fredag
10:00 - 18:00

Lördag
10:00 - 13:00

Till Sök butik och ombud