Öppna APIer

Systembolagets immateriella rättigheter

Systembolaget är innehavare av flera olika immateriella rättigheter. Rättigheterna är Systembolagets egendom och Systembolaget har ensamrätt till dem enligt svensk lag. De immateriella rättigheter som Systembolaget har ensamrätt till är exempelvis:

  • sin firma och sina varumärken (såväl registrerade som inarbetade) och sina figurvarumärken som skyddas enligt firma- och varumärkeslagen.
  • sina mönsterskyddade formgivningar (såsom smaksymboler och smakklockor) som skyddas enligt mönsterskyddslagen.
  • sina smakbeskrivningar och smaktyper som skyddas enligt upphovsrättslagen.

Systembolaget har vidare ensamrätt till sin samlade produktdata dvs. till sina smakklockor, smakbeskrivningar, artikelnummer, artikelinformation, lagersaldo, produktbilder, bilder på hemsidan etc. enligt databasskyddet i upphovsrättslagen (nedan ”Produktinformation”).

Systembolaget har dessutom ensamrätt till all adressdata dvs. till sina butiksregister, butiksadresser, butikernas öppettider och sammanställningen av dessa uppgifter enligt databasskyddet i upphovsrättslagen (nedan ”Butiksinformation”).

Tillåten användning av systembolagets öppna API:er

Systembolaget medger viss användning (se nedan) av Systembolagets tre så kallade öppna API:er som anges nedan och som tillhandahålls av Systembolaget.

Sortimentsfilen

Innehåller delar av Systembolagets Produktinformation och finns tillgänglig på följande länkar i XML och Excel-format XML, XLS

Butiksfilen

Innehåller delar av Systembolagets Butiksinformation och finns tillgänglig på följande länkar i XML och Excel-format XML, XLS

Butik/artikelfilen

Innehåller delar av Systembolagets Produkt- och Butiksinformation och finns tillgänglig på följande (endast i XML-format) länk XML

Tillåten användning av API:erna:

API:erna uppdateras löpande av Systembolaget. Du får, för privat eller kommersiellt bruk, kostnadsfritt ladda ner API:erna, framställa exemplar av API:erna eller göra API:erna tillgängliga för allmänheten exempelvis genom att använda API:erna på en webbsida eller inom ramen för en s.k. app. Systembolaget har rätt att ensidigt avbryta eller inskränka detta medgivande som är begränsat till just API:erna.

Otillåten användning av API:erna:

API:erna får inte användas på ett sätt eller i ett sammanhang som snyltar på Systembolagets renommé, som är kränkande eller skadligt för Systembolaget eller dess kännetecken, som uppmanar personer under 20 år att konsumera alkohol, som uppmanar till missbruk av alkohol eller som annars står i strid med lag, god sed eller Systembolagets uppdrag som det presenteras här.

Systembolaget kan när som helst ändra eller ta bort innehållet i API:erna. Systembolaget garanterar inte att informationen i API:erna är uppdaterad och korrekt eller någon viss tillgänglighet för API:erna. Den som inrättar en verksamhet utifrån innehållet i API:erna gör det därför på egen risk och Systembolaget ansvarar inte för eventuella fel i API:erna eller skada som uppstår till följd av användning av API:erna.

Otillåten användning av Systembolagets immateriella rättigheter

Otillåten användning av Systembolagets immateriella rättigheter beivras, varvid Systembolaget kan komma att begära ersättning. Systembolaget tar tacksamt emot information om eventuella intrång eller obehörigt nyttjande av Systembolagets immateriella rättigheter.

Övrigt

Systembolagets Allmänna Villkor reglerar även hur Systembolagets immateriella rättigheter får användas på internet.

Kontakt

Om du är osäker på vilket material som du får använda och hur är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst; tel: 0771-83 83 00, kundtjanst@systembolaget.se.