Alkohol & ungdomar

Nej till langning!

Här är senaste filmen mot langning.

Håkan Leifman

Det finns en attitydförändring till alkohol bland unga. Det är inte lika häftigt att bli full och det gör det lättare att säga nej.

Håkan Leifman på CAN förklarar varför tonåringar dricker mindre i dag Så dricker tonåringar

Langning i alla dess former är ett stort problem