Vid köp från utlandet:
Observera att transportbolagets totala minimikostnad för frakt och administration är 1396 kr. Fraktpriset beräknas av vår transportör utifrån antalet lådor och land. Mer information gällande fraktpriser från utlandet finns nedan.