Kika in i vår nya onlinebutik! Gå till beta.systembolaget.se

Artikeln är säljstoppad på grund av risk för efterjäsning som i värsta fall kan leda till explosion. Inköpta burkar går att lämna tillbaka till butik.