Öppna APIer

Systembolagets immateriella rättigheter

Systembolaget är innehavare av flera olika immateriella rättigheter, se Systembolagets allmänna villkor tillgängliga via http://www.systembolaget.se/allmanna-villkor/. Rättigheterna är Systembolagets egendom och Systembolaget har ensamrätt till dem enligt lag.

Systembolaget har bl.a. ensamrätt till Systembolagets produktdata, dvs. smakklockor, smakbeskrivningar, artikelnummer, artikelinformation, lagersaldo, produktbilder, bilder på hemsidan etc. och sammanställningen av dessa uppgifter enligt upphovsrättslagen (nedan ”Produktinformation”).

Systembolaget har dessutom ensamrätt till bl.a. Systembolagets adressdata, dvs. till sina butiksregister, butiksadresser, butikernas öppettider och sammanställningen av dessa uppgifter enligt upphovsrättslagen (nedan ”Butiksinformation”).

Produktinformationen och Butiksinformationen ingår i Systembolagets tre öppna API:er enligt vad som framgår nedan.

Öppna API:er

Systembolaget medger viss användning (se nedan) av Systembolagets tre så kallade öppna API:er som anges nedan och som tillhandahålls av Systembolaget.

Sortimentsfilen

Innehåller delar av Systembolagets Produktinformation och finns tillgänglig på följande länkar i XML och Excel-format XML, XLS

Butiksfilen

Innehåller delar av Systembolagets Butiksinformation och finns tillgänglig på följande länkar i XML och Excel-format XML, XLS

Butik/artikelfilen

Innehåller delar av Systembolagets Produkt- och Butiksinformation och finns tillgänglig på följande (endast i XML-format) länk XML

Användning av Systembolagets öppna API:er

Du får, för privat eller kommersiellt bruk, kostnadsfritt ladda ner Sortimentsfilen, Butiksfilen och Butik/artikelfilen (”API:erna”), framställa exemplar av API:erna och göra API:erna tillgängliga för allmänheten, exempelvis genom att använda API:erna på en webbsida eller inom ramen för en s.k. app. Systembolaget har rätt att när som helst, omgående och utan varsel, ensidigt återta eller inskränka detta medgivande, som är begränsat till just API:erna och som gäller till dess att annat meddelas.

API:erna får aldrig användas på ett sätt eller i ett sammanhang som innebär att det föreligger risk för att det framstår som att Systembolaget är avsändare av, eller på annat sätt kan uppfattas stå bakom, ett marknadsföringsbudskap eller annat budskap eller kommunikation, exempelvis genom:

  • att API:erna används på ett sätt där det inte tydligt framgår att samtliga moment vid köp av alkoholdryck (dvs. beställning, betalning, och leverans/utlämning) enbart sker hos Systembolaget, eller
  • att API:erna används för att utforma digitala annonser eller andra marknadsföringsbudskap på ett sätt där det framhävs att en produkt finns hos Systembolaget utan att det tydligt framgår vilket företag som står bakom annonseringen vilket riskerar att ge uppfattningen att det är Systembolaget som står bakom annonseringen.

Användning får inte heller ske på ett sätt som står i strid med känneteckenslagstiftningen, upphovsrättslagstiftningen eller marknadsföringslagstiftningen, exempelvis genom att använda någon av Systembolagets immateriella rättigheter som t.ex. varumärke och företagsnamn på ett sätt som Systembolaget inte godkänt.

Användning får inte ske i strid med Systembolagets riktlinjer för länkning.

Användning får heller aldrig ske på ett sätt som innebär att personer under 20 års ålder uppmanas att konsumera alkohol, som uppmanar till bruk eller missbruk av alkohol eller som annars står i strid med (eller som uppmanar till brott mot) alkohollagstiftningen, andra lagar och föreskrifter, god sed eller Systembolagets uppdrag såsom det presenteras på omsystembolaget.se/vart-uppdrag/, exempelvis genom att API:erna används på ett sätt som inte är förenligt med Systembolagets uppdrag eller alkohollagens marknadsföringsregler, eller på ett sätt som är skadligt för Systembolagets ställning som oberoende aktör.  

 

Övrigt

Systembolagets avsikt är att hålla informationen i API:erna uppdaterad och korrekt, men det innebär inte att Systembolaget garanterar att informationen i API:erna är uppdaterad och korrekt. Inte heller garanterar Systembolaget någon viss tillgänglighet för API:erna. Den som inrättar en verksamhet utifrån innehållet i API:erna gör det därför på egen risk och Systembolaget ansvarar inte för eventuella fel i API:erna eller skada som uppstår till följd av användning av API:erna eller informationen som återfinns däri eller för att Systembolaget ändrar, tar bort eller begränsar tillgången till API:erna eller innehållet däri.

Otillåten användning av Systembolagets öppna API:er

Ovan anges vilken användning av Systembolagets öppna API:er som är tillåten. Annan användning av kan bedömas vara otillåten och således utgöra intrång. Systembolaget kan komma att vidta rättsliga åtgärder mot sådan användning.

Systembolaget tar tacksamt emot information om eventuella intrång eller obehörigt nyttjande av API:erna.

Jag saknar funktionalitet eller viss data i filerna, finns det möjlighet att få tillgång till mer?

I dagsläget är det som finns i filerna ovan det vi erbjuder för tredje part att använda, både till funktionalitet och innehåll. Det kan hända att vi kommer att utöka detta vid tillfälle, men just nu finns inga planer på det. Vi erbjuder heller inga speciallösningar för enskilda leverantörer, utan vi erbjuder samma förutsättningar för alla. Systembolaget är inte en myndighet och har därmed heller inga lagkrav att tillgängliggöra information till tredje part via API:er eller liknande filer utöver det vi idag delar med oss av.

Hur ofta uppdateras filerna?

Filerna uppdateras varje natt.

Kontakt

Om du är osäker på vilket material som du får använda och hur är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst; tel: 0771-83 83 00, kundtjanst@systembolaget.se.