Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

Enkät hemleverans

Eftersom du är en av de som provat vår tjänst med hemleverans, vill vi gärna höra vad du tyckte om tjänsten. 

Ett oberoende undersökningsföretag – YouGov – kommer därför att skicka enkät till dig. Frågorna handlar om hur du tyckte att den nya tjänsten fungerade och om det finns något vi kan utveckla samt hur du brukar köpa och konsumera alkoholdrycker.

Bakgrunden är att vi vill utvärdera tjänsten som underlag för framtida utveckling.

Den webbaserade enkäten tar mellan 6-9 minuter att besvara. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i undersökningen, men dina svar är mycket värdefulla.

Om undersökningen

För att du ska vara helt anonym använder vi ett oberoende undersökningsföretag – YouGov – som genomför undersökningen, sammanställer resultaten och sedan levererar svarssammanställningar i form av datatabeller. Det kommer inte att framgå vad du eller andra kunder har svarat eller beställt.

Svaren som gäller själva leveransen skickas till oss på Systembolaget. Svaren som avser inköpsmönster och konsumtion sammanställs och utvärderas av oberoende alkoholforskare.

Om du har några frågor om undersökningen går det bra att kontakta Systembolagets kundtjänst på telefonnummer 0771-83 83 00 eller via kundtjanst@systembolaget.se

Tack på förhand!

Stefan Bäckman
Försäljningschef E-kanalen
Systembolaget