Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

Information till besökare

 Omtanke: Hjälp oss att hålla avstånd i butikerna inför midsommar. Sök upp din butik i Google Maps för att se när butiken har många besökare.

Varför är Systembolaget stängt?

Systembolaget har inte öppet som mataffärerna. Det finns en viktig anledning varför.

Ungefär nio av tio vuxna i Sverige dricker alkohol. En del dricker mer, andra mindre.

För många är vin, öl och sprit synonymt med något festligt, men alkoholen har en baksida. För en del leder det till alkoholproblem – cirka 600 000 personer i Sverige beräknas ha ett skadligt bruk eller vara beroende av alkohol. Detta påverkar inte bara de som dricker, utan även barn, partners och vänner.

Det är mot den bakgrunden Systembolaget finns. I och med att alkohol inte säljs överallt, begränsas konsumtionen och alkoholproblemen. Öppettiderna är en sådan begränsning.

Gör öppettiderna verkligen någon skillnad?

Svaret är ja.

  • När Systembolaget började ha öppet på lördagar ökade konsumtionen. Men lördagsöppet var starkt efterfrågat, vilket vägde över när riksdagen fattade beslut om lördagsöppet.
  • Världshälsoorganisationen WHO slår fast att begränsningar av tillgänglighet är ett av de mest effektiva medlen för att motverka alkoholproblem i samhället. Höga priser är ett annat.

Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen och är ett uttryck för det statligt ägda bolagets uppdrag: att sälja alkohol med god service, men utan att försöka sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten.

– Det är en balans. Vi finns till för att begränsa alkoholproblemen och det gör vi bland annat genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och vara noggranna med att kolla legg. För oss är det här självklart och viktigt – och vi vet att det gör skillnad, säger Jakob Stenson på Systembolagets kundtjänst, och en av dem som hjälper kunder att matcha mat och dryck inför helgerna.