Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

Information till besökare

 Omtanke: Hjälp oss att hålla avstånd i butikerna under sommaren. Sök upp din butik i Google Maps för att se när butiken har många besökare.

Snöfall

Därför har Systembolaget stängt under julhelgen

Jul och nyår närmar sig och till skillnad från en del andra butiker har Systembolaget inte öppet under julhelgen. Det finns en anledning.

Ungefär nio av tio vuxna i Sverige dricker alkohol. En del dricker mer, andra mindre.

För många är vin, öl och sprit synonymt med något festligt, men alkoholen har en baksida. För en del leder det till alkoholproblem – cirka 600 000 personer i Sverige beräknas ha ett skadligt bruk eller vara beroende av alkohol. Det påverkar inte bara de som dricker, utan även barn, partners och vänner.

Det är mot den bakgrunden Systembolaget finns. I och med att alkohol inte säljs överallt, begränsas konsumtionen och alkoholproblemen. Öppettiderna är en sådan begränsning.

Men gör öppettiderna verkligen någon skillnad?

Svaret är ja.

  • När Systembolaget började ha öppet på lördagar ökade konsumtionen. Men lördagsöppet var starkt efterfrågat, vilket vägde över när riksdagen fattade beslut om lördagsöppet.
  • Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut tre huvudsakliga verktyg länder kan använda för att begränsa alkoholens skadeverkningar. De tre är priset på alkohol, begränsning av tillgängligheten och regleringar för marknadsföring av alkohol. 

Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen och är ett uttryck för det statligt ägda bolagets uppdrag: att sälja alkohol med god service, men utan att försöka sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten.

– Det är en balans. Vi finns till för att begränsa alkoholproblemen och det gör vi bland annat genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och vara noggranna med att kolla legg. För oss är det här självklart och viktigt – och vi vet att det gör skillnad, säger Jakob Stenson på Systembolagets kundtjänst, och en av dem som hjälper kunder att matcha mat och dryck inför helgerna.

Systembolagets öppettider under jul och nyår

Öppettiderna varierar mellan olika butiker. 

Systembolagets öppettider under jul och nyår

Hitta en enskild butiks öppettider

Systembolagets samhällsuppdrag och varför Systembolaget finns