Alkoholfri öl - en utmaning för bryggaren

Under 1980-talets första hälft konsumerades ungefär lika mycket lättöl som starköl i Sverige, omkring hundra miljoner liter per år. Men under de följande åren drog starkölen iväg medan lättölen låg kvar på mer eller mindre oförändrade nivåer fram till 1994. Och medan starkölskonsumtionen fortsätter att växa pekar lättölstrenden stadigt nedåt för att idag närma sig en ynka tiondel av vad den var för 25 år sedan.

Men parallellt sker en utveckling där alkoholfri öl, en produktgrupp som knappt funnits i Sverige förrän på senare år, växer så att det knakar. De senaste fem åren har försäljningen av alkoholfri öl femfaldigats. Kanske var det med draghjälp från fotbolls-VM och historiskt höga temperaturer som Systembolaget under 2018 sålde mer alkoholfri öl än något annat år.

Men hur kan det då komma sig att alkoholfri öl på bara ett fåtal år blivit så populärt? Och detta samtidigt som lättöl – som ju inte är radikalt mycket alkoholstarkare – bara fortsätter att tappa mark?

Och en annan fråga som många konsumenter ställt sig: hur kan det komma sig att alkoholfri öl – som ju inte är belagd med alkoholskatt – kan kosta som en starköl?

Svaren på dessa frågor hänger i viss mån ihop då det handlar om hur ölen produceras.

Ur produktionstekniskt hänseende är alkoholfri öl i allt väsentligt samma sak som helt vanlig starköl. Det är samma råvaror i samma mängder. Mältning, mäskning, vörtkokning och jäsning sker på identiskt vis, men precis innan bryggaren lägger sista handen vid ölet tillkommer ett steg: att ta bort alkoholen. Eftersom alkohol, i likhet med fett, är en smakbärare är det en grannlaga uppgift att få ner alkoholhalten utan att smaken påverkas negativt.

Förångning 

Ett sätt är att förånga alkoholen, men i den processen kommer också vissa smakämnen att förångas. Med hjälp av vakuum kan smaken bevaras bättre eftersom alkoholen då kan avlägsnas vid betydligt lägre temperatur.

Omvänd osmos

En teknik som inte kräver någon uppvärmning alls är omvänd osmos där alkoholen filtreras ut genom ett halvgenomsläppligt membran. Man kan också använda en särskild typ av malt som inte ger så mycket socker som i sin tur kan jäsa ut till alkohol.

Kallmetoden

Den teknik som enligt många är den bästa är den så kallade kallmetoden då man tillverkar en vört som man sedan kyler ner och tillsätter jäst i. Därefter får vörten jäsa till dess att alkoholhalten når högst 0,5 procent, då avbryts processen.

Jäststammar

En annan variant som ett mindre antal producenter använder sig av bygger på att man använder isolerade jäststammar som dör när alkoholhalten närmar sig en halv procent – på så sätt blir det ingen alkohol kvar som behöver tas bort.

Det pågår en hel del forskning på detta område. Bland annat har spanska forskare kommit långt med en mer raffinerad filtreringsmetod där man skilt ut etylacetat och isopentylacetat, fruktiga aromer som finns i starköl, och sedan tillsatt dessa i alkoholfri öl.

 

Artikeln kommer från Alkoholrapporten 2019 (pdf) 

 Vill du läsa fler artiklar eller beställa rapporten kan du göra det här.