Alkoholfritt vin

Att tillverka alkoholfritt vin är inte det lättaste. Först måste man göra ett vin på vanligt sätt, sedan ska alkoholen avlägsnas. Alkoholfritt vin får innehålla 0,5 volymprocent alkohol.

Olika sätt att ta bort alkoholen 

Det är oundvikligt att en del aromer går förlorade när alkoholen avlägsnas och därför väljer man att jobba med smakrikt basvin. Ibland fatlagras även vinet innan det avalkoholiseras.

Mousserande alkoholfritt vin görs på ett stilla basvin som avalkoholiseras. Sedan tillförs bubblorna genom "kolsyremetoden", alltså genom att gasen sprutas in i vätskan.

Vakuumdestillation

Vakuumdestillation är en av de absolut vanligaste metoderna, speciellt i Tyskland som tillverkar många alkoholfria viner. Metoden innebär att vinet förs in i en hög kolonn där luften sugs ut så att det bildas ett vakuum. På grund av det lägre trycket kokar alkoholen vid vakuumdestillation redan vid normal rumstemperatur och kan då separeras. Genom att undvika höga temperaturer minskar risken för "kokta" smaker i det färdiga alkoholfria vinet.

Omvänd osmos

Omvänd osmos eller membranfiltrering, är en annan metod. Osmos, ("tryck" på grekiska), är en vätskas strävan att åstadkomma samma koncentration på båda sidor av ett membran. Omvänd osmos innebär att man med teknikens hjälp applicerar ett tryck på den vätska man vill "rena". Vinet förs in i en kolonn med två behållare, åtskilda av ett syntetiskt, halvgenomträngligt membran. Det yttre trycket tvingar alkoholmolekylerna att vandra genom membranet och kvar blir den alkoholfria vätskan.

Spinning Cone 

En tredje metod, vanlig i Nya världen, kallas Spinning Cone Column. Tekniken går ut på att vin hälls i en kolonn som består av roterande koner. Med hjälp av centrifugalkraft omvandlas vinet till en tunn hinna av vätska. I konens botten förs kvävgas in. Kvävet fungerar som bärare av vinets flyktiga arom- och smakämnen. Dessa ämnen kondenseras och separeras från vätskan. Vinet får sedan passera konen ytterligare en gång vid en något högre temperatur, för att avlägsna alkoholen. Arom- och smakämnena återförs sedan till det alkoholfria vinet, som till sist blandas till sist med lite ojäst druvjuice. 

Alkohol är smakbärare

Ett alkoholfritt vin smakar inte likadant som ett vanligt vin (men kan smaka gott för det), även om utvecklingen och tekniken gått fram starkt de senaste åren. Alkoholen är smakbärare och det gör att alkoholfria viner inte smakar lika mycket och ofta finns det även en liten sötma i vinerna. Då alkoholens konserverande effekt saknas är dessa viner heller inte lämpliga att lagra.