Information till besökare

Våra dryckesprovningar i butik är fortsatt pausade. Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och återkommer när vi kan öppna för provningar igen.

Whiskyprovningsprotokoll

Att ta anteckningar under provningen underlättar att komma ihåg dofter och smaker. Och är ett sätt att bygga på sin referensbank. 

Whisky & annan sprit

Provningsprotokoll sprit (pdf)