Information till besökare

Våra dryckesprovningar i butik är fortsatt pausade. Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och återkommer när vi kan öppna för provningar igen.

Provningsprotokoll

Provningsprotokoll whisky

Att göra anteckningar när du provar whisky är ett bra sätt att lära sig mer och det blir lättare att komma ihåg alla intrycken.

Whisky & annan sprit

Provningsprotokoll sprit (pdf)