Vad är ett ekologiskt öl?

Grundregeln för ekologisk dryck är att den ska bestå av 100 procent ekologiska ingredienser. För öl handlar det framför allt om malten.

Tillsammans med vatten är malten ölets huvudsakliga ingrediens. Malt är oftast korn, men kan även vara vete, havre och råg beroende på vilken öltyp som tillverkas. Man kan säga att malt är ölets kropp, precis som mjöl är brödets stomme.

I ett ekologiskt öl ska såväl malt som humle vara odlad enligt EU:s regler för odling och tillverkning av ekologiskt certifierade livsmedel. Strikta krav ställs till exempel när det gäller användning av kemiska bekämpningsmedel. Konstgödsel med kväve får inte användas utan näring ska hämtas från det omgivande ekosystemet.

För att ett öl ska märkas ut i hyllan med Systembolagets gröna ekologiskt-märke måste det ha en certifiering från en oberoende organisation som kontrollerar att ölet uppfyller EU:s regler för ekologisk odling och ekologisk öl. Här finns mer information om vår ekologiska märkning

Dispens kan ges

För att malten ska räknas som ekologisk ställs strikta krav på odlingen av råvaran (spannmålet) när det gäller användning av kemiska bekämpningsmedel. Konstgödsel med kväve används inte och näring hämtas från det omgivande ekosystemet.

I vissa fall kan Livsmedelsverket ge tillfälligt tillstånd att använda högst 5 procent konventionella, alltså icke ekologiskt odlade, ingredienser. En förutsättning är att det inte finns ekologiska ingredienser att tillgå, i rätt mängd eller av rätt kvalitet.

Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om godkännande av konventionella ingredienser i ekologisk mat och dryck och vilka regler som gäller

Livsmedelsverkets webbplats kan du även läsa mer om vilka regler som gäller för ekologisk mat och dryck och om kontroll och märkning.