Vad är ett ekologiskt öl?

Ekologiskt certifierade livsmedel följer EU:s regler för odling och tillverkning. Men vad betyder reglerna för öl? Det handlar mest om en av huvudingredienserna – malten. 

Tillsammans med vatten är malten ölets huvudsakliga ingrediens. Malt är oftast korn, men kan även vara vete, havre och råg beroende på vilken öltyp som tillverkas. Man kan säga att malten är ölets kropp, precis som mjölet är brödets stomme.

Minst 95 procent ska vara ekologiskt framställt

I ett ekologiskt öl är det alltid malten som är ekologisk, även om det är vanligt att också humlen odlats efter EU-reglerna.

Minst 95 procent ska vara ekologiskt framställt enligt reglerna. Fem procent av ett ekoöl, räknat på vikt, behöver alltså inte uppfylla kraven. För certifiering räcker det gott och väl med bara ekologisk malt.

Krav på odlingen

För att malten ska räknas som ekologisk ställs strikta krav på odlingen av råvaran (spannmålet) när det gäller användning av kemiska bekämpningsmedel. Konstgödsel med kväve används inte och näring hämtas från det omgivande ekosystemet.