Vad är ett ekologiskt vin?

För att ett vin ska få kallas ekologiskt ska det uppfylla krav på tillverkningen och på odlingen av vindruvorna. Mycket handlar om hårdare regler för användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. 

För att ett vin ska märkas ut i hyllan med Systembolagets gröna ekologiskt-märke, måste det ha en certifiering från en oberoende organisation som kontrollerar att vinet uppfyller EU:s regler för ekologisk odling och ekologiskt vin. Här finns mer information om vår ekologiska märkning.

Det finns vinbönder och vinproducenter som tillverkar ekologiskt utan att certifiera sig. I branschen finns de som säger ”Vadå ekologiskt? Ekovinbönderna gör bara som de alltid har gjort!” och till viss del är det sant.

Kemiska bekämpningsmedel förhållandevis nytt

Det var först under 1960- och 1970-talen som diverse kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs slog igenom inom jordbruket.
Till skillnad från de traditionella medel som använts i samma syfte i många år, som kopparsulfat och svavel, så tränger kemiska bekämpningsmedel in i växten och verkar inifrån. Det innebär att de oftast finns kvar som restprodukter i druvan och därmed även i vinet.

Biologiska alternativ

Det är dessa kemiska bekämpningsmedel som de ekologiska odlarna inte tillåts använda. En begränsad användning av kopparsulfat och svaveldioxid, som lägger sig utanpå växten och sköljs bort när det regnar, är dock tillåten för bekämpning av vissa sjukdomar. I övrigt används biologiska alternativ, till exempel naturliga fiender till skadedjur och skadeinsekter.

Naturgödsel istället för konstgödsel

Skyddsmedlen och besprutningen är bara en del av den ekologiska processen. Till exempel har man ersatt konstgödsel med naturgödsel, och man tillåter ogräset att vara kvar istället för att ta kål på det med gifter. Ogräset plöjs sedan ner och används som gödning.

Krav på tillverkningen

Ekologiskt vin innebär också att tillverkningen uppfyller de krav EU ställt upp för ekologiska viner (EU-förordning 203/2012). Tidigare räckte det med att druvorna var ekologiskt odlade, utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, för att få använda ekomärkning. För viner av årgång 2012 och senare finns regler även för själva vinframställningen. Reglerna säger att man vid framställning av ett ekologiskt vin inte får använda lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid en konventionell vinproduktion (45 ämnen är tillåtna jämfört med 63). Gränsen för hur mycket svaveldioxid (används som konserveringsmedel) som får tillsättas är också lägre: 100 mg istället för 150 mg för rött vin, och 150 mg i vitt och rosévin jämfört med 200 mg i konventionella viner.