Biodynamiskt vin

Biodynamisk vinodling utgår från filosofen Rudolf Steiners teorier där odlingar ses som levande organismer och vingårdar som självförsörjande kretslopp som ingår i en kosmisk helhet.

Den biodynamiska skolan kom före ekologisk odling men går ett steg längre: Det är viktigt att själva jorden som grödorna växer i blir näringsrik, porös och full av organiskt liv. För att göra vinrankorna mer livskraftiga använder biodynamiska vinproducenter åtta olika naturpreparat.

  • Fältpreparaten kisel och humus prepareras i kohorn innan de blandas med vatten och sprayas ut i vingården. Enligt den biodynamiska skolan gör det jorden mer livskraftig och skyddar vinrankorna från till exempel svampangrepp.
  • De växtbaserade kompostpreparaten brännässla, ekbark, maskros, kamomill, rölleka och valeriana blandas i gödsel som sprids ut för att aktivera jordens egna krafter.

Biodynamiskt preparat

Preparat som bereds i kohorn används inom biodynamiken.

För alla preparat är det noga reglerat när i rankans växtcykel de ska tillföras, vilken tid på dygnet och vid vilket väder.

Naturens cykler styr

Den biodynamiske odlaren delar in året i 365 delar i stället för i fyra årstider.

Inom biodynamiken är solens, månens och stjärnornas påverkan på jorden och grödorna avgörande för när man ska göra olika ingrepp i vingården. För bästa effekt bör till exempel månen befinna sig i olika faser när man ska så, beskära, skörda eller bespruta vinrankorna med naturpreparaten.

Följer alla biodynamiker alla regler?

Nej, inte riktigt. En kritik mot biodynamiken är att den skapades i Europa och utgår från förhållandena här. I andra delar av världen växer till exempel inte alla preparatsväxter naturligt, och ersätts då av andra.

Även om en gård helst ska ha egna djur för att generera gödsel och dra plogen, så har inte alla det. Vissa plöjer heller inte lika ofta som läran förespråkar.

En del vinmakare använder de biodynamiska preparaten men tar inte hänsyn till himlakropparnas positioner.

Viss kemisk bekämpning

Det händer att även biodynamiska odlare måste använda kemisk bekämpning vid till exempel svampangrepp. Precis som ekologiska odlare kan kopparbaserade preparat användas tillsammans med svavel för att hålla röta och svampar borta, men de avstår så långt det går.

Hur hittar jag biodynamiska viner?

Biodynamiska viner kan certifieras om odlingarna uppfyller kraven för Demeter- eller Biodyvinmärkning. Demeter är ett internationellt nätverk med kontrollorganisationer för biodynamiska odlingar och produkter. Biodyvin är baserad i Frankrike och omfattar bara vin.

Vinerna uppfyller också kraven för ekologisk odling och därför är de ekomärkta på Systembolaget. Vår kundtjänst hjälper dig gärna att hitta biodynamiskt odlade viner i sortimentet.

Mer om Demeter

Mer om Biodyvin