Biodynamiskt vin

I biodynamisk vinodling utgår man från filosofen Rudolf Steiners läror och man använder sig av åtta olika naturpreparat för att, som man tror, göra vinrankorna mer livskraftiga.

Biodynamisk odling är kopplad till antroposofisk lära och filosofen Rudolf Steiners (1861-1925) tankar och idéer, om att hela vingården är en levande organism och det finns en tanke kring vingården som ett självförsörjande kretslopp.

Åtta olika preparat

Vinproducenter av den biodynamiska skolan använder åtta olika naturbaserade preparat i vingården. Två är kisel och humus från kogödsel, som båda prepareras i kohorn, innan det sprayas i vingården. Enligt den biodynamiska läran gör detta jorden mer livskraftig och skyddar vinrankorna från exempelvis svampangrepp.

Preparat som bereds i kohorn används inom biodynamiken.

Inslag av astrologi

Det ingår även en del moment i vinproduktionen som bygger på astrologi, till exempel att månen ska ha en viss position när man ska bespruta vingården (med sina naturpreparat), för att på så sätt uppnå bästa resultat. Biodynamiska viner kan certifieras och kan då bära ett Demeter-märke. Vinerna uppfyller även kraven för ekologisk odling, därför är de ekomärkta på Systembolaget.