Kan det finnas kemiska bekämpningsmedel eller tillsatser i ekologiska drycker?

Det kan finnas, men inga skadliga halter. Vid ekologisk odling finns mer begränsningar kring bekämpningsmedel än för icke-ekologisk odling. Vissa tillsatser är tillåtna, men även här är reglerna hårdare jämfört med icke-ekologiska drycker. Bland E-nummer får endast ett fåtal tillsatser användas.

Sammanfattat: Det är avsevärt färre typer av bekämpningsmedel och tillsatser i ekologiska drycker.