Är det verkligen någon skillnad mellan ekologiska och icke-ekologiska drycker?

Ja, det är det. Eko är bättre för djur och natur i närheten av odlingarna, och de som arbetar på odlingarna får en bättre arbetsmiljö med mindre gifter.

Förklaringen ligger främst i hur råvaran odlas. Öl, vin och sprit börjar som spannmål, vindruvor eller potatis. Odlas råvaran ekologiskt är reglerna hårdare när det gäller konstgödsel och bekämpningsmedel.