Vad i ölet är det som är ekologiskt?

Malten är ekologiskt odlad och ibland också humlen.