Lär dig mer om mjöd

Mjöd är antagligen den första alkoholdrycken som gjordes. En uråldrig dryck som har fått en renässans på senare år.

Sockerhaltiga vätskor kan jäsa och bli till en alkoholhaltig dryck. Också utan människans inblandning kan etanol bildas av exempelvis druvmust, melass och sädesslag. Att mjöd var den första starkvaran inte bara i Norden utan i stora delar av världen är därför inte svårt att föreställa sig.

Mjöd en bisyssla

Mjöd är honung och vatten. Örter, frukter och bär kan tillsättas men med mjöd avses alltid en jäst honungsdryck. Honung är en produkt av binas insamling av pollen och nektar. Denna process har pågått sedan urminnes tider och följaktligen har spontanjäst honung konsumerats längre än vi kan bevisa. Rester av mjöd från 7000 f. Kr har hittats i Kina. 

Mölska

I Skandinavien har mjöd framställts kontrollerat sedan bronsåldern. Det är sant att vikingarna uppskattade drycken, men i vilken form och i vilken omfattning är inte riktigt klarlagt. Dessutom skulle framstegen inom åkerbruket snart möjliggöra en billigare variant av alkoholframställning. Nämligen öl. Under sen järnålder och medeltid dracks det alltså både mjöd och öl. Eller en förening av de båda, så kallad mölska.

Mjöd och mölska. Två olika honungsprodukter. Både till framställning och till smak kan mjöd, som alltså har den betydligt längre historien av de två, liknas mer vid vin än vid öl. Aromatiskt och ofta sött samt med utpräglad karaktär av den valda kryddningen, och, givetvis, av honung.

Honungssort och terroir

Mjöd kryddas många gånger friskt och smakvariationerna blir stora. Men avgörande för en honungssort är vad bina samlat in. Exempelvis nektar från hallonbuskar, blåklint, sälg och ljung, ger olika karaktär till honungen och därmed mjöden. På så vis kan man prata om terroir även när det gäller mjöd, precis som när man pratar om hur jorden, druvan och vingårdens läge påverkar vinet.