Om grain whisky

Grainwhisky i sin enklaste form smakar inte så mycket. Oftast används den som bas i blended whisky.

Grainwhisky eller på svenska sädeswhisky, framställs på liknande sätt som brännvin, där man fabriksmässigt separerar alkoholen genom kolonndestillation. Råvarorna som används är vanligtvis vete och majs, till skillnad från ren maltwhisky där bara korn används.

Tre år på fat

Spriten måste lagras i minst tre år på fat för att kunna kallas grainwhisky. Den används oftast som ingrediens i blended whisky men det finns även ren grainwhisky som lagras längre. Den får då en mer komplex karaktär.

Lowlands och grain

I Lowlands i Skottland finns det en mängd grain-destillerier som förser whiskyindustrin med basen till blended whisky. Det är också från Skottland som de flesta långlagrade grainwhisky kommer ifrån.