Sydafrika
Distrikt Distrikt 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Coastal Region Coastal Region 4 3 4 4 3 3 5
Läs mer om Sydafrika i vinkartboken