Vi bygger en ny onlinebutik. Vill du testa den redan nu? Gå till beta.systembolaget.se

Tilläggsbudskap - klimatsmartare flaska

Klimatsmartare flaska

Tunga glasflaskor är den förpackning som har störst negativ påverkan på klimat och miljö. Samtidigt är de både vanliga och populära. Vi märker ut tre andra flaskor för den som vill göra ett klimatsmartare flaskval.

Förpackningarna är det som påverkar klimatet mest när det gäller Systembolaget och dryckerna vi säljer.

Bland förpackningarna är det en av de vanligaste som påverkar mest: Glasflaskor som inte går att panta.

Genom märkningen klimatsmartare flaska visar vi på alternativ för den som vill välja. Det finns tre olika förpackningar.

Lättare flaska

En lättare flaska med glasets alla positiva sidor, men som är skonsammare för klimatet än tyngre glasflaskor. Det beror på att mindre glas innebär lägre energiåtgång och utsläpp vid flasktillverkningen, plus lättare transporter. Här kan du läsa mer om lättare glasflaskor.

Returflaska

Glasflaskor som går att panta är ett bra miljöval. De kan då återanvändas och det är bra.

PET

PET är bättre för miljön än glas som inte går att panta. Plast som återvinns är nämligen skonsammare då det inte ger så mycket utsläpp som glas. På en del PET finns pant, på andra inte.