Blå etikett som det står lokalt och småskaligt på. Suddig bakgrund.

Lokala drycker på Systembolaget

I sortimentet Lokalt och småskaligt hittar du produkter som tillverkas i liten skala, på hantverksmässigt sätt. Tillverkningen ligger också nära våra butiker.

Alla drycker är provade

Alla drycker är provade av våra experter och vi beskriver dryckerna med doft och smak. De allra flesta går att beställa på webben till din butik.

Blå etikett

I butikerna, som har lokala och småskaliga drycker, hittar du dem genom att leta efter en blå etikett som sitter på hyllkanten vid respektive produkt. 
Läs mer om märkningen

Upp till tio butiker inom 15 mil

Beroende på vilken efterfrågan produkterna har så hittar du dem i upp till tio Systembolagsbutiker inom en 15-milsradie från produktionsstället.

För att en dryck ska hamna i sortimentet gäller att:

  • den är hantverksmässigt tillverkad 
  • endast ett fåtal personer varit delaktiga i tillverkningen
  • produktionsstället ligger högst 15 mil från Systembolagets butiker.
  • årlig volym som tillverkas är högst 50 000 liter öl och cider, 20 000 liter vin, 13 000 liter starkvin, 10 000 liter sprit.