Om blended whisky

Blended whisky är en blandning av olika sorters whisky: grain och malt. All whisky i blandningen måste ha lagrats minst tre år på fat.

Blended whisky är som namnet antyder blandad. Av olika grain- och maltwhiskysorter, minst tre år gamla. Grainwhisky är fatlagrat brännvin, varken mer eller mindre – den smakar inte mycket innan den fått sina 3-8 år på ekfat. Denna whisky framställs i kolonpanna av en liten del mältat korn tillsammans med majs och vete.

Gammalt hantverk

Maltwhisky är ett hantverk med urgamla anor. Vattnets kvalitet och smak betyder mycket, liksom graden av rökighet i malten. Är den rejält rökig, som från öarna, eller lätt och fruktig som från jordbruksdistrikten nära Glasgow? Över hela Skottland ligger gamla destillerier.

Maltwhiskyn smakar av torv och rök redan på babystadiet. Därefter fullbordas smaken av 10-20 år på ekfat som tidigare innehållit sherry eller bourbonwhiskey.

Rå whisky blir rund

Ursprungligen räknades bara maltwhisky som skotsk whisky, men 1909 började benämningen även gälla grainwhisky. Sedan kolonnapparaten uppfanns i mitten av 1800-talet hade nämligen producenterna blandat malt och grainwhisky – i smyg. Själva föredrog skottarna ren maltwhisky, men den ansågs i råaste laget för att exporteras.

Därför rundade man av smaken på den med neutral sprit, alltså grain. Så föddes den lättare och mindre rökiga blended whisky. Den blev en så enorm framgång att den buteljerade maltwhiskyn i princip försvann.

Ett nytt yrke föds

Blendern blev ett viktigt yrke. Blendern väljer bland oräkneliga whiskysorter från hela Skottland. Med rätt mängd av varje sort – en blended whisky innehåller mellan 20-50 olika maltwhiskysorter – skapar blendern en identisk smak på sitt whiskymärke år efter år.

Egentligen var det tack vare oljekrisen 1974 som maltwhiskyn kom tillbaka. Skotsk blended var den populäraste spritsorten i världen, men den sviktande världsekonomin gjorde att försäljningen rasade och destillerierna stod snart med ett överskott av whisky. På försök började några av dem att åter buteljera sin egen, rena maltwhisky. Konsumenterna blev nyfikna – och förtjusta.

Maltwhisky också en sorts blend

Blended whisky ska inte ses som en sämre produkt än maltwhisky. Det är en annan produkt utan vilken skotsk whisky inte hade blivit den exportframgång den är i dag. Sen ska man komma ihåg att de flesta skotska single malt också är blandningar som, liksom blended scotch, är avsedda att smaka likadant år efter år.

I och med att intresset och efterfrågan ökat, buteljeras många tappningar som varierar från gång till gång, till exempel olika årgångar eller enskilda fat. Gärna i små upplagor med numrerade flaskor. Om det står de luxe på en blended scotch whisky innehåller den en högre andel maltwhisky.