Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

En kvist med ett löv som gror

Tre starka trender - ekologiskt, alkoholfritt och exklusivt

Ekologiskt, alkoholfritt och exklusivt. Det är några av de trender som vinner mark på den svenska alkoholmarknaden. Svenska alkoholkonsumenter blir alltmer medvetna, något som ställer högre krav på Systembolaget, säger inköparen Staffan Adin.

Som inköpare måste Staffan Adin alltid ha örat mot marken. När det gäller de stora volymerna är det mesta sig ganska likt från år till år, men det som börjar som marginalfenomen bland mindre grupper av entusiaster, så kallade ”early adopters”, tenderar att få inflytande på marknader i stort.

– Något förenklat kan vi tala om tre trender som särskilt intressanta idag, säger Staffan. Det handlar om ekologiskt, alkoholfritt och premiumisering, alltså en större benägenhet att köpa produkter i ett lite högre prisläge.

 

Intresset för ekologiska drycker har ökat kraftigt de senaste åren. Dessa utgjorde tidigare en försumbar andel av det totala sortimentet. Det gäller framför allt antalet produkter, men även det ökade intresset har lett till att flera av storsäljarna nu blivit ekologiskt certifierade. Idag finns över 300 ekologiska artiklar i Systembolagets fasta sortiment – en ökning med över 900 procent sedan år 2005.

– Det är ett tydligt tecken på att producenterna har känt av hur kundernas preferenser har förändrats, säger Staffan som länge arbetade som vininköpare innan han för några år sedan specialiserade sig på öl.

 

Trenden med premiumisering hänger ihop med de senaste årens högkonjunktur som lett till att fler människor nu har mer disponibel inkomst att spendera. Både för varor och tjänster blir konsumenterna alltmer villiga att betala för en känsla av välmående. Vad gäller alkoholdrycker kommer detta till uttryck i att fler gärna köper det som är annorlunda och exklusivt.

Importerar mest Champagne

– Det handlar dels om det som helt enkelt är dyrare, att vi är ett av de tio länder som importerar mest champagne i världen till exempel, och dels om att allt fler har ett aktivt specialintresse för hantverksmässigt framställda drycker, gärna lokalt och närproducerat, säger Staffan Adin.

 

Den mest explosionsartade ökningen står lokalt och småskaligt för, framför allt öl (den gula delen av staplarna), den har blivit populärare både att tillverka och att dricka. Detta har lett till en bryggeriboom i Sverige på senare år. I början av 1990-talet fanns bara omkring 20 bryggerier, idag finns över 250. Intresset för lokalt och småskaligt hänger samman med trenden med premiumisering, där allt fler värdesätter det som är annorlunda och exklusivt.

Alkoholfritt vinner mark

Alkoholfritt har ökat explosionsartat de senaste åren – visserligen från en låg nivå, men trenden är tydlig. Systembolagets mål har varit och är alltjämt att ingen som planerat att dricka alkoholfritt ska välja ett alkoholhaltigt alternativ på grund av ett bristande utbud. Trenden gäller även alkoholsvagare alternativ.

 

 

Försäljningen av alkoholfritt pekar stadigt uppåt och närmar sig nu 350 000 liter per år (2016), detta trots att antalet artiklar i Systembolagets fasta sortiment minskat något de senaste åren.

Källa/läs mer i Alkoholrapporten 2017