Australien - South Australia - 1998


  • Årgång: 1998
    Betyg: 5

    Kanske en av de bästa årgångarna i Australien över huvud taget. Väderförhållandena var goda och odlarnas farhågor för torka räddades av rätt mängd regnfall vid rätt tidpunkt. I Barossa, Clare och McLaren Vale gjordes exceptionella shirazviner.