Frankrike - Champagne - 2017


  • Årgång: 2017
    Betyg: 3

    Våren och sommaren var generellt varma med inslag av väderomslag som gjorde att vingårdarna drabbades av frost och hagel, vilket skadade druvklasarna. På vissa håll började skörden redan i slutet av augusti på grund av det varma vädret. Regn under skörden ledde på sina håll till angrepp av svampen botrytis, vilket krävde noggrann sortering och snabb plockning av druvorna. Syranivå och potentiell alkoholnivå ser lovade ut trots det svåra vädret. Chardonnay klarade sig bäst följt av pinot noir och pinot meunier. Osäkert om det blir ett generellt vintage-år. Betyget kan eventuellt revideras när vinerna kommer ut på marknaden.