Frankrike - Röd bourgogne - 2011


  • Årgång: 2011
    Betyg: 2

    Generellt stor besvikelse under hela växtåret. Speciellt i slutet på säsongen med utbredd röta som följd av riklig nederbörd och hög fuktighet.