Spanien - Röd Rioja - 2002


  • Årgång: 2002
    Betyg: 3

    Skiftande resultat, beroende på hur väl producenterna klarade av att möta de svåra väderförhållandena. Frost i april minskade den potentiella skörden. En hel del regn under sommaren medförde röta på sina håll. Regn under tredje veckan i september gjorde att skörden blev en fjärdedel mindre än året innan.