Italien - 2006


  • Distrikt: Piemonte
    Betyg: 4

    Våren var rätt kylig, som fördröjde växtligheten. Sommaren var jämn utan större avvikelser i nederbörd eller temperatur. Augusti var sval och trots enstaka kraftiga regnskurar kunde inte röta etablera sig i större utsträckning. Utsikterna är goda för balanserade och långlivade viner.


  • Distrikt: Toscana
    Betyg: 4

    Den kalla våren följdes av kraftig sommarvärme i juni och juli. Växtligheten frodades och det krävdes kraftig beskärning i augusti för att reducera skörden. Kvaliteten var generellt hög och jämn och ser ut att ge lite mer traditionellt eleganta och lagringsdugliga viner.