Tillsatser i vin 

Europeiska unionens regelverk för vinframställning reglerar vilka tillsatser som är tillåtna. Här nedan har vi gjort en kort sammanställning om vanliga tillsatser och i vilket syfte de används.

De vanligaste tillsatserna

  • Sulfit finns naturligt i vin men har sedan antiken använts för att vinet inte ska oxidera. Det hindrar även tillväxt av bakterier.
  • Socker får används i vissa svalare regioner där det är svårt att uppnå önskad alkoholhalt i vinet. Det jäser ut och påverkar inte sötmahalten. Socker har använts sedan 1800-talet och metoden kallas även chaptalisering.
  • Syra, (vinsyra), får tillsättas i vissa mycket varma regioner där det är svårt att bevara syran i vinet.
  • Druvmustkoncentrat för att förstärka smaken.
  • Tanniner får användas för att stabilisera färgen.
  • Sorbinsyra kan användas för att förhindra efterjäsning.

Andra tillverkningsprocesser

Precis som vid jäsning av öl används vid jäsning av vin oftast odlad jäst i större eller mindre utsträckning. Orsaken är att vinmakaren vill vara säker på att jäsningen startar som den ska och ibland för att vissa aromer ska framträda tydligare.

Vid klarning av vin i högre prisklass, och för att vinet ska få mjukare tanniner och upplevas mindre strävt, används ibland äggvita. Det har man gjort i hundratals år och ämnet avlägsnas efter tillsättningen. Mjölkproteinet kasein används ibland för att justera färgen i vita viner. Om det finns rester kvar i själva vinet måste detta numera anges på förpackningen.

Istället för den mer kostsamma lagringen på ekfat kan ekstavar och ekchips användas för att ge mer ekkaraktär åt viner i lägre prisklasser.

Genom vårt inköpsavtal garanterar våra leverantörer dock att innehållet i dryckerna uppfyller de krav som EU och livsmedelsverket ställer vad gäller tillsatser och processhjälpmedel. 

Regler för ekologiskt vin

EU:s regler för ekologiskt vin begränsar i första hand användandet av bekämpningsmedel och konstgödsel vid odlandet av druvor. Det finns även vissa regler som i viss utsträckning begränsar de tillsatser som nämnts ovan. Så är till exempel gränserna för tillsatser av svavel något strängare för ekologiskt vin än för konventionellt vin.

Innehållsförteckning eller inte?

Enligt svensk och internationell lagstiftning behöver inte producenterna ange någon innehållsförteckning för alkoholhaltiga drycker över 1,8 volymprocent. En översyn av regelverket för att få en tydligare innehållsförteckning av alkoholhaltiga drycker är dock på gång inom EU.

Naturvin

Det finns viner som framställts med så lite mänsklig påverkan som möjligt. De tillsatser som nämns ovan används minimalt eller inte alls. De går under benämningen naturvin och produceras med så lite yttre påverkan som möjligt. Läs mer om naturvin här.

Vanliga frågor

Får man blanda vin från olika länder?

Ja, det är i vissa fall tillåtet att blanda viner från olika länder (om de ligger inom EU) och olika områden. Till exempel lantvin från Frankrike (Vin de Pays/ IGP), kan komma från olika delar av det landet. När ett ursprung står på etiketten måste dock alla druvor som vinet är gjort på komma från det landet eller området.

Får man tillverka vin i ett land och buteljera det i ett annat?

Ja, det är tillåtet för många viner, dock inte alla. För vin med snävt geografiskt ursprung, (exempelvis DOC, DOCG, AOP), tillåter de lokala vinlagarna bara buteljering inom själva regionen. Det är däremot oftast tillåtet för vin med vidare ursprung, som IGP. Härtappade viner, där vinet kommer från ett land men hälls på flaska, tetra eller box i ett annat, är alltså tillåtet enligt EU:s regelverk och har i olika former använts sedan länge. Ur miljösynpunkt finns det många fördelar med att frakta vin i bulk och hälla på flaska lite närmare marknaden. På förpackningen anges alltid var produkten har tappats. 

Tillsätter Systembolaget socker i vinet?

Nej, Systembolaget tillsätter aldrig något till några drycker. Det är i vissa vinodlingszoner tillåtet för tillverkaren att tillsätta socker för att på så sätt, (och bara i begränsad omfattning), få en något högre alkoholhalt i den färdiga produkten. I merparten av världen är det dessutom tillåtet att reglera alkoholhalten något i den färdiga produkten genom att tillsätta koncentrerad druvmust under produktionsprocessen.

Varför varnar ni inte om tillsatser?

Hur vin ska märkas styrs av EU:s regelverk och enligt regelverken ska tillverkarna bland annat märka ut allergenerna svavel, ägg- och mjölkprotein. Det innebär att man på alla viner framställda av druvor som skördats 2012 eller senare, och som märkts efter den 30 juni 2012, kan utläsa om mjölk- och äggprotein använts som processhjälpmedel vid produktionen. Sedan tidigare anges på alla etiketter att vinet innehåller sulfiter om mängden överskrider 10mg/liter. Genom vårt inköpsavtal garanterar våra leverantörer att innehållet i dryckerna uppfyller de krav som EU och livsmedelsverket ställer vad gäller tillsatser.

Hur ser jag vilka viner som innehåller tillsatser?

Hur vin ska märkas styrs av EU:s regelverk och enligt de regelverken ska tillverkarna bl.a. märka ut allergena ämnen som svavel, ägg- och mjölkprotein. De två sistnämnda måste bara märkas ut om vinet har skördats 2012 eller senare, och märkts efter den 30 juni. Dagens EU-regler ger oss tyvärr inte möjligheten att ställa krav på våra leverantörer om innehållsförteckningar.

Vi ser dock mycket positivt på att Livsmedelsverket har uttalat en önskan om tydligare märkning och mer lättöverskådlig information om vad vinerna innehåller. En översyn av regelverket för att få en tydligare innehållsförteckning av alkoholhaltiga drycker är också på gång inom EU.

 

Dagens EU-regler ger oss tyvärr inte möjligheten att ställa krav på våra leverantörer om innehållsförteckningar

Varför är det tillsatser i vin?

Ett begränsat antal tillsatser får användas vid vintillverkning och av dessa finns flera även naturligt i vindruvorna, som till exempel tannin, socker och vinsyra. Som tillsatser används de för att uppnå bland annat ökad alkoholhalt, bättre smakbalans eller bättre hållbarhet. Svavel uppkommer naturligt vid jäsning, men tillsätts också för att undvika oxidation.

Det är väl inte tillsatser i svenskt vin?

Svensk lagstiftning följer de regler som EU satt upp. Det gör att svenska vinproducenter får använda de tillsatser som är lagliga, bland annat socker, tanniner, svavel och vinsyra. EU:s regler förbjuder också märkning av tillsatser, om de inte är allergena ämnen.

Hur vet man att det är svavel i vin?

Svavel finns naturligt i vin då det uppkommer vid jäsningsprocessen. Svavel används också för att tränga bort syre som oxiderar vinet under produktionsprocessen och i förpackningen (flaskan/boxen). Svavlet hindrar också bakterietillväxt. ”Innehåller sulfiter” måste märkas ut om halten svaveldioxid överstiger 10 mg/l.

Varför används ägg och mjölkprotein?

Äggvita är en gammal metod för att klara röda viner. Utan klarning blir vinet slöjigt och lite grumligt. Proteinet i äggvitan drar till sig partiklar, som sjunker till botten av vinfatet och avlägsnas sedan. Finns det spår kvar av äggvita ska det sättas ut på etiketten. Kasein är ett mjölkprotein som rekommenderas för vita viner. Finns det spår av detta i vinet så ska även detta märkas ut på etiketten.

Är det gift i viner?

Inom modernt jordbruk är det tillåtet att använda bekämpningsmedel (pesticider) för att hålla sjukdomar, svampar och skadedjur borta. Bekämpningsmedel används inom alla typer av jordbruk och vinodling är tyvärr inget undantag.

Eftersom bekämpningsmedel är giftiga finns det tydliga gränsvärden för hur hög resthalten av dessa får vara i livsmedel.

Livsmedelsverket, Systembolaget och alkoholmonopolet i Finland har testat nivån av pesticider i vin och inte vid något tillfälle har det uppmätta värdet varit i närheten av det av EU uppsatta gränsvärdet. Om så hade varit fallet skulle vi omgående säljstoppat detta vin.

Vill du köpa ett vin som i största möjliga mån är fritt från bekämpningsmedel finns ekologiska produkter i vårt sortiment. Vid produktion av ekologiskt vin är användandet av bekämpningsmedel mycket strängare reglerat.

Alkoholen skadar mer än eventuella tillsatser

Det är viktigt att påpeka att det är alkoholen som är mest skadligt för kroppen, inte eventuella rester av bekämpningsmedel långt under gränsvärdena.