Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

Vinets historia

Vintillverkning är en tusenårig tradition. Och romarna har haft störst betydelse för den europeiska vinhistorien.

Fenicier och romare

De första spåren av vintillverkning dateras till ca 6000 f.kr då man har hittat amforor med spår av druvkärnor i Kaukasus. Vinrankorna spred sig till Europa från nuvarande Libanon. För drygt 3000 år tog fenicierna, sjöfarare och handelsmän från Asien, med sig vinrankor på sina resor till kusterna kring Medelhavet.

Med romarriket spreds vinodlingarna

Men de som har betytt mest för den europeiska vinhistorien är romarna som under sina erövringar spred sina kunskaper över hela den europeiska kontinenten. De i sin tur hade fått kunskapen om vinodling av de gamla grekerna, som utvecklade vinodlingen och vintillverkning mycket under sin storhetstid. Många av de mest berömda vindistrikten är anlagda av romarna, bland annat Bordeaux, Rhône, Bourgogne, Wachau och Mosel.

Klosterväsendet viktigt

Under medeltiden ägs majoriteten av Europas vingårdar av klostren och vinet får en viktig religiös betydelse. Religionen var också en stor anledning till att vingårdar började anläggas i till exempel USA och Sydamerika. När missionärerna lämnade Europa för att omvända folken i Nya Världen behövdes vin till nattvarden, och vinrankor planterades bland annat för det ändamålet.

Vinlusen förstörde nästan allt

Under årtusenden hade Vitis viniferan utvecklats och lärt sig att leva och frodas i Europa. Men på 1800-talet började man skeppa vinstockar fram och tillbaka över Atlanten – och med dem olika insekter och svampar.

Värst var vinlusen, (ursprungligen kallad Phylloxera vastatrix men nu Dactylasphaera vitifoliae), som hörde hemma i Nordamerika. Från 1860-talet fram till sekelskiftet dödade den nästan alla Europas vinrankor. Denna pyttelilla insekt angriper vinstockens rötter och försvagar växten så mycket att den så småningom dör. Det tog lång tid att hitta en lösning – som bestod i att ympa viniferakvistar på amerikanska rotstockar. De var resistenta mot vinlusens angrepp då de levt sida vid sida i Amerika i hundratals år. Eftersom vinlusen aldrig blivit utrotad måste man fortfarande ympa vinifera-rankan på amerikanska rötter.

Vissa länder klarade sig

Fast inte överallt. Vissa områden som Chile, Cypern samt delar av Australien och Nya Zeeland har skonats från vinlusen. Detta kan de tacka sina isolerade lägen och strikta karantänsregler för. Även i Europa finns det enskilda lägen och vingårdar som faktiskt förskonades från vinlusen.

Vinlagstiftning

Vinlusens härjningar medförde stora förändringar. Den brist på vin som följde i vinlusens spår medförde viner såldes med falska vinetiketter. Enkelt lantvin och billiga utländska viner bjöds ut som bordeaux eller bourgogne och gav dessa viner dåligt rykte. Det blev viktigt att skydda viner från kända franska vinområden. 
Som en direkt följd lades grunden till dagens franska vinlagstiftning. Den blev också en förebild för andra länders vinlagar. Lokala vinlagstiftningar existerade långt innan dess i flera länder, men nu blev lagarna nationella och fick därför också mer "tyngd".

Ursprung skyddade av EU

Idag är registrerade ursprung skyddade enligt EU- lagstiftning. De vindistrikt som inte ligger i Europa definieras av respektive land och lagstiftning, men skyddas även de av EU-lagstiftning när de säljs inom EU.

I vinlagstiftning definieras också exempelvis regioner och ursprung och man reglerar exempelvis tillåtna druvsorter samt arbetssätt i vingård och vinkällare. I Europa är vinlagstiftningen ofta mer detaljerad än i vinländerna i nya vinvärlden.