Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

New South Wales och Queensland

Inledning

Det var från New South Wales som vinet spreds över Australien, med de först anlända straffångarna i nuvarande Sydneys hamnområde som start. I dag är Sydney landets största stad i Australiens folkrikaste delstat och här konsumeras betydligt mer vin än vad som produceras. De berömda vinerna av semillon och shiraz i Hunter Valley räcker inte långt.

Men här finns väldiga druvskördar från de konstbevattnade områdena utmed floderna Murrumbidgee och Murray, där allt bättre odlings- och vinmakarmetoder stadigt höjer kvaliteten på de massproducerade vinerna. Från Queensland kan vi inte vänta oss någon massproduktion av vin, men kvaliteten på det som produceras väcker allt större intresse.

Viner

New South Wales och Queensland ingår i den övergripande ursprungsbeteckningen South-Eastern Australia, som även omfattar Victoria, South Australia och Tasmanien. På nästa indelningsnivå kommer delstat (som är åtta till antalet), och dessa delas i sin tur in i zones, regions och subregions.

Zonen Hunter Valley

Distriktet Hunter består av två delar: Upper Hunter Valley och Lower Hunter Valley. Upper Hunter har ett mycket varmt och torrt klimat, vilket medför att konstbevattning är nödvändig. Tyngdpunkten ligger på vita viner, huvudsakligen av semillon och chardonnay, men här odlas även verdelho, shiraz och cabernet sauvignon.

Lower Hunter, som bland annat inkluderar deldistriktet Broke Fordwich, är mest känt för sina långlivade semillonviner, som förr kallade Hunter riesling. Även shiraz och chardonnay odlas. Området är egentligen för varmt för odling av kvalitetsdruvor, och regn i skördetid och svampangrepp gör inte saken bättre. På plussidan står dock den höga luftfuktigheten och molnighet som dämpar den värsta sommarhettan.

Zonen Central Ranges

Central Ranges omfattar distrikten Mudgee, Orange och Cowra. Klimatet i Mudgee varierar tydligt mellan årstiderna med svala vintrar och vårar. Somrarna och höstarna är däremot väldigt varma, men både Mudgee och Orange drar fördel av svalare odlingsklimat på höga höjder och skörden sker vanligtvis senare än i Hunter Valley.

I Mudgee produceras främst röda viner av cabernet sauvignon, shiraz och den allestädes närvarande chardonnay. Orange producerar liknande viner, men här odlas även merlot. Cowra, med vingårdar på något lägre nivåer, är mest känt för sina fylliga viner av chardonnay.

Zonen Southern New South Wales

I delstatens sydöstra del ligger distrikten Hilltops, Canberra District, Tumbarumba och Gundagai. Hilltops producerar främst blå druvor, som till stor del vinifieras utanför distriktet. Canberra District, som delvis ligger i Australian Capital Territory, utmärker sig med rhôneinspirerade viner – röda från blandningar av shiraz och viognier – och vita av viognier.

Riesling, chardonnay och pinot noir odlas också med framgång. I det svala Tumbarumba görs vita viner av sauvignon blanc, chardonnay och pinot noir här odlas även druvor till produktion av mousserande vin.

Zonen Big Rivers

Big Rivers omfattar distrikten Riverina, Murray Darling, Swan Hill och Perricoota. Både Murray Darling och Swan Hill överlappar floden Murray som utgör delstatsgräns mot Victoria. Tillsammans står dessa fyra distrikt för närmare 75 procent av vinproduktionen i New South Wales. Kvalitetsvin finns men merparten utgörs av enklare viner. Områdena har ett varmt klimat och konstbevattning är oftast nödvändig.

Det kvantitativt viktigaste distriktet är Riverina, som ibland kallats Murrumbidgee Irrigation Area.

En specialitet är söta semillonviner av botrytisangripna druvor. De mest odlade gröna druvorna är annars chardonnay, colombard, muscat gordo blanco (muscat d´alexandrie) och sultana. Bland de blå druvsorterna dominerar shiraz.

Queensland

Vinnäringen i Queensland är koncentrerad till delstatens sydöstra hörn, där klimatförutsättningarna är mest gynnsamma. Det finns två distrikt: Granite Belt och South Burnett. Odlingarna ligger i regel på hög höjd för att kompensera för det heta, subtropiska klimatet. De huvudsakliga druvsorterna är sémillon, shiraz och cabernet sauvignon.

Druvor

Semillon och chardonnay ligger i topp bland de gröna druvorna i New South Wales, följda av riesling och verdelho. Riverina har stora odlingar av colombard, muscat och verdelho. Semillon och chardonnay dominerar också i Queensland, där shiraz är den största blå druvan, följd av cabernet sauvignon och merlot. Samma blåa druvor är vanliga i New South Wales.

Klimat

Hunter Valley och Riverina i New South Wales har ett mycket varmt klimat med regniga och fuktiga höstar, särskilt utmed kusten. Queensland har ett subtropiskt till tropiskt varmt klimat, men i de södra, högre belägna vinproducerande delarna kan däremot frost vara ett problem.

Jordmån

Jordmån med sandblandad lera dominerar i New South Wales. Alluvialjordar utmed floden i Hunter Valley är utmärkta för vinodling, liksom Tumbarumbas vulkaniska jord på hög höjd och granithaltig jord på lägre, varmare nivåer. Ett sextiotal av Queensland bästa vingårdar ligger på jordar med vittrad granit i det så kallade Granite Belt, på gränsen till New South Wales.

Historia

Det var till New South Wales vinet anlände den 26 januari 1788. Den så kallade Första flottan kom med 700 straffångar i elva båtar, och där kapten Arthur Phillip hade lastat ombord sticklingar i Kapstaden. Den första planteringen nära hamnen i Sydney misslyckades dock på grund av röta. Klimatet var helt enkelt för fuktigt och sökandet efter varmare, torrare vingårdar ledde slutligen till Hunter Valley, inåt land från Newcastle, nära femton mil uppåt kusten från Sydney.

Tufft jobb för nybyggarna

Egentligen var klimatet inte bättre här, varmare visserligen men med ett nyckfullt väder som växlar mellan översvämning och torka. Jorden med hårda leror var heller inte lättarbetad – men nybyggarna var ett envist släkte. De första vingårdarna anlades på 1820-talet, men det skulle dröja ytterligare 40 år innan det bästa området, Cessnock i Lower Hunter Valley, kom i gång med sina planteringar.

Hunters räddning blev närheten till Sydney, både för avsättning av vinet och med den vinturism som började på 1970-talet och nu är en storindustri. Trots ett i grunden ogynnsamt klimat och motsträviga jordar produceras här en unik vinstil av semillon. Därtill görs shiraz och chardonnay. Queensland producerade en gång långt mer vin än idag. Men centrum för den förhållandevis lilla vinindustrin har flyttat söderut till det så kallade Granitbältet och på den granithaltiga jorden blir vingårdarna nu allt fler.