Flagga Sydafrika Sydafrika

Karta Sydafrika

Inledning

Sydafrika är som vinland över 350 år och många av landets äldre vinmakare värjer sig stolt mot att klassas som en del av Nya världen. Den nya generationens vinmakare, den första som efter apartheids fall har kunnat resa ut i vinvärlden, har dock ingenting emot att tillhöra Nya världen. För de vet att begreppet står för nytänkande, nya och nyskapande vinstilar, ofta med ren frisk fruktighet – och därmed också tecken på kvalitet.

Kvalitet och nyskapande

Med bra råmaterial och skickligt vinmakeri har Sydafrika erövrat världen med bland annat chardonnay, cabernet sauvignon, syrah och pinot noir. Den gröna druvan chenin blanc, som går under namnet steen, når allt högre höjder och det unika, karaktärsfulla vinet av landets egen druva pinotage (korsning av pinot noir och cinsault) produceras i olika stilar – allt från fruktsaftig till stram stil med stor lagringspotential.

Blandningar av klassiska rhônedruvor (syrah, grenache, mourvèdre, viognier, marsanne med flera) blir också allt vanligare, där bland annat Swartland med sina bush vines får allt mer uppmärksamhet. Därtill finns mousserande vin, starkvin och brandy.

Viner

I Sydafrika finns fem huvudregioner: Cape South Coast, Coastal Region, Breede River Valley, Olifants River och Klein Karoo. Dessa är i sin tur indelade i 27 distrikt och 77 mindre wards.

Western Cape

Benämningen Western Cape används främst för viner avsedda för export och kan liknas vid den vidsträckta australiensiska beteckningen South Eastern Australia. Geografiskt täcker Western Cape in alla fem ovan nämnda regioner. Western Cape är i sig ett så kallat ”geographical unit”.

Coastal Region

Coastal Region består av nio distrikt och 16 wards och är centrum för produktionen av kvalitetsvin i landet. Namnet Coastal Region används även som en ursprungsbeteckning för viner som är en blandning av viner från olika distrikt.

Tygerberg

Tygerberg är ett litet distrikt med gott rykte och en växande produktion av viner av bland annat cabernet sauvignon, merlot, chardonnay och sauvignon blanc.

Stellenbosch

Distriktet är mest känt för sina röda, bordeauxinspirerade viner och har det största antalet registrerade egendomar av alla Sydafrikas vindistrikt. Tack vare den kyliga havsluften som nästan dagligen sveper in från False Bay är temperaturen endast någon grad högre än i de mer kustnära områdena.

Paarl

Paarl är ett varmt distrikt där det förutom vanliga bordsviner produceras en stor mängd starkvin och brandy.

Tulbagh och Swartland

Distriktet Swartland, vid kusten, är ett mångfacetterat område med druvor som chenin blanc, chardonnay och sauvignon blanc. Men även blåa som syrah, pinotage samt cabernet finner sig tillrätta här och visar stor karaktär. Swartland har också blivit ett nav för Sydafrikas mest äventyrliga och minst ingripande vinmakare, tack vare förekomsten av väldigt gamla vinstockar. Området lämpar sig väl för odling utan konstbevattning. I Swartland finns också en betydande starkvinsproduktion. Inåt landet återfinns Tulbagh, ett litet svalt distrikt med goda förutsättningar för odling av högkvalitativa druvor. Bland annat shiraz och mousserande viner framställda med den så kallade Méthode cap classique, samt starkviner återfinns här.

Cape Point

Cape Point är beläget nära Atlanten och det svala klimatet lämpar sig bra för gröna druvor, och området är känt för just semillon och sauvignon blanc.

Darling

Närheten till kusten skapar ett svalt klimat i detta distrikt som framför allt är inriktat på vita viner av sauvignon blanc. Men även shiraz har hittat ett hem hos vissa producenter.

Breede River Valley

Regionen Breede River Valley omfattar distrikten Robertson, Breedekloof och Worcester, vilka tillsammans rymmer 15 wards. Konstbevattning är ett måste då nederbörden är liten och medeltemperaturen hög.

Robertson

Robertson har hittills visat sig vara ett distrikt för vita viner, särskilt chardonnay, men intresset för röda viner växer stadigt. Man kan hitta ett flertal olika mesoklimat inom distriktet, som återspeglas i det faktum att Robertson för närvarande har flest antal (9) wards i Sydafrika.

Worcester

Worcester är något av ett centrum för starkvin och brandy, den senare med internationellt prisvinnande produkter från världens största destilleri. Höga skördeuttag från druvsorter som chenin blanc, semillon, colombard och ruby cabernet gör att Worcester står för upp till en fjärdedel av landets totala skörd. Här är produktionen ofta storskalig och stora delar av Worcesters vinproduktion säljs som Bag-in-box utan angivet ursprung.

Olifants River

I Olifants River framställs stora mängder bulkviner och här återfinns det stora kooperativet Vredendal som är Sydafrikas största vineri. Här framställs också högkvalitativa viner på sauvignon blanc, bland annat i det ward som heter Bamboes Bay längre ut mot kusten.

Klein Karoo

Klein Karoo liknar närmast en halvöken och är ett brandy- och starkvinsdistrikt med odlingar av chenin blanc, colombard, hanepoot och muscadel.

Calitzdorp

Är det mest berömda starkvinsdistriktet i landet.

Constantia

Constantia är ett ward med gynnsamt läge, strax utanför Kapstaden. Med hav på två sidor strömmar kall luft in och sänker de annars höga temperaturerna. Det svala klimatet har gjort vita viner av sauvignon blanc och chardonnay särskilt framgångsrika, men även rödviner av cabernet sauvignon och merlot låter tala om sig. På 1990-talet återupplivade man dessutom 1700-talstraditionen med det söta muscatvinet Cap Constantia, nu under namnet Vin de Constance.

Walker Bay

Ett svalt distrikt längs kusten sydöst om Kapstaden där bourgognedruvorna chardonnay och pinot noir lyckas bra, liksom, sauvignon blanc och pinotage. Vinerna stammar från Hemel-en-Aardedalen, som i sig omfattar fyra av distriktets fem wards.

Cape Agulhas

Det sydligaste distriktet i Sydafrika har låtit tala om sig på senare år. I Elim, som är ett relativt nytt ward, produceras främst sauvignon blanc och shiraz.

Elgin

Ett distrikt som ligger på relativt hög höjd, nordväst om Walker Bay. Här lyckas man främst med sauvignon blanc, riesling, chardonnay, shiraz och pinot noir.

Druvor

Nästan en femtedel av vinodlingsarealen upptas av den gröna chenin blanc, förr även kallad steen. Druvan används mest till torra, fruktiga bordsviner eller till basvin för brandyframställning. Det senare användningsområdet delar chenin blanc med colombard - den näst vanligaste druvan.

Chardonnay och sauvignon blanc är vitt planterade och ökar stadigt i betydelse. Muscat d'alexandrie, eller hanepoot som den ibland kallas i Sydafrika, odlas till bordsdruvor eller för framställning av söta viner.

Vanligaste blå druvorna

Cabernet sauvignon och shiraz är de vanligaste blå druvorna, följda av merlot, pinotage – Sydafrikas helt egna druvsort, framkorsad av pinot noir och cinsault år 1925 – ruby cabernet och cinsaut.

Cinsaut kallades tidigare hermitage i Sydafrika, vilket förklarar sammansättningen av namnet pinotage. Totalt är de gröna druvorna i majoritet med 56 procent av odlingsarealen.

Klimat

Merparten av Sydafrikas vinodlingsområden ligger i landets sydvästra del, Kapprovinsen, där den kalla Atlanten och den varma Indiska oceanen möts. Generellt kan klimatet sägas vara av medelhavstyp, då den kalla havsströmmen Benguela från Antarktis mildrar de annars höga temperaturerna. Långa, heta somrar mellan november och april, med en medeltemperatur under skördemånaderna februari och mars på strax över 23°, avlöses av en kall och regnig vinterperiod.

Frost är sällan ett problem. Merparten av nederbörden kommer under vinterperioden och varierar från 250 mm i Klein Karoo till 1 500 mm i de bergiga delarna av Worcester. Detta medför att konstbevattning ofta är nödvändigt - speciellt i de nordliga inlandsområdena. På senare år har torka och vattenbrist seglat upp som ett stort problem för Sydafrikas vinnäring.

Lagar

Den sydafrikanska vinlagstiftningen innefattar ett ursprungssystem, Wine of Origin (WO), liknande det franska appellationssystemet. Det inrättades 1973 och ursprungen delas in i fyra nivåer; geographical unit, region, district och ward i fallande storleksordning.

Estate wine

Enskilda egendomar (estates) har tidigare varit officiella ursprung, men är det inte längre. Om beteckningen "estate wine" skrivs ut på etiketten innebär det dock att druvorna måste vara odlade på egendomen samt att vinet producerats och buteljerats där. Sedan 2005 är det även möjligt att göra vingårdsbetecknade viner under förutsättning att odlingsarealen inte överstiger sex hektar.

Vinerna genomgår rigorösa kvalitetskontroller, och buteljerna förses med ett WO-sigill som garanterar att ursprung, årgång och druvsort/sorter stämmer med vad som anges på etiketten. Anges en druva eller en årgång måste minst 85 procent av innehållet komma från nämnd druva och skördeår.

Méthode Cap Classique (MCC)

Beteckningen Methode Cap Classique (MCC) är den sydafrikanska benämningen på mousserande viner som framställts enligt den traditionella metoden.

Historia

Sticklingar av Vitis vinifera planterades i Sydafrika första gången 1652 när Godahoppsudden koloniserades av holländska sjöfarare. Syftet var att upprätta en bunkringsstation för handelsflottan på vägen till Indien. År 1659 pressade man sin första vinskörd och var därmed hundra år efter Chile - men över hundra år före Kalifornien och Australien.

Cap Constantia

Under 1700-talet blev landets viner kända i Europa, i synnerhet det söta muscatvinet Cap Constantia. Det prisades högt av dåtidens kungahus och återuppväcktes på 1990-talet.

KWV

Vinlusen nådde Sydafrika i slutet av 1800-talet och ödelade stora delar av landets vingårdar. I ett försök att snabbt återuppbygga vinnäringen planterades stora arealer med högavkastande druvsorter. Detta ledde till att Sydafrika hamnade i en situation med stor överproduktion. För att råda bot på problemet bildades 1918 KWV, ett nationellt vinkooperativ vars främsta uppgift var att fördela produktionskvoter och se till att odlarna fick ett minimipris för sina druvor.

Efter Mandelas frigivning och upphävandet av apartheid omstrukturerades det gamla KWV år 1997 till ett aktiebolag, och delades upp på flera enheter. En ansvarar för produktionen av vin och brandy och en annan tar hand om exporten. Med sina närmare 5 000 aktieägande vinbönder är KWV fortfarande den största vinaktören i Sydafrika, men privata intressen får allt större utrymme och inflytande över landets vinnäring. Produktionen har allt mer inriktats på bordsvin medan andelen starkvin hela tiden minskar.

Stor exportframgång

Efter apartheids fall har Sydafrika nått stora exportframgångar. Starka kort är landets egen unika pinotagedruva och viner som ligger någonstans mitt emellan de strama klassiska europeiska förebilderna och Nya världens mjuka fruktighet.