Jag kan inte skapa konto! Namn och personnummer stämmer inte överens?

När du registrerar ditt konto måste du ange ditt namn exakt som du är folkbokförd.