Är folkhälsan i Sverige illa ute?

Nej, alkoholforskarna är tämligen ense om att det finns ett samband mellan ett lands totalkonsumtion och alkoholskadorna i samhället och enligt statistiken hamnar Sverige på plats 31 bland 37 redovisade länder.

Dödligheten i skrumplever brukar vara ett symptom på antalet alkoholister i ett land. I Sverige är det relativt ovanligt jämfört med de flesta andra länderna. I de länder där försäljningen är som störst dör också flest i skrumplever. Här kan du läsa mer om hur dryckesvanorna i Sverige ser ut.