Blir man mer kreativ av alkohol?

Både ja och nej. Det är inte säkert att det är alkoholen som gjort dessa människor så kreativa. Omvänt kan det lika gärna vara så att kreativa människor är mer förtjusta i rusdrycker än andra.

Modern forskning visar att alkohol både kan stimulera och hämma kreativitet. Det hela beror på i vilken fas av kreativiteten man befinner sig. Inledningsvis försämras förmågan att logiskt överblicka och jämföra material som ska användas i skapandeprocessen. Flexibiliteten och förmågan att se saker från olika håll minskar också. Man drabbas av ett slags tunnelseende. Det kan leda till ökad originalitet - men det kan lika gärna göra att man väljer sämre lösningar.

Som alkoholpåverkad blir man också fumligare. Därför är det troligtvis så att de flesta målar, skriver och komponerar i nyktert tillstånd. Däremot kan den som dricker få originellare idéer än annars. För att ta till vara dessa idéer krävs det dock att man redan från början är en kreativ person.