Blir ungdomar som bjuds på öl och vin hemma bättre på att hantera alkohol än de som tvingas dricka i smyg?

Nej, tvärtom. Det finns ett starkt samband mellan föräldrar som bjuder sina barn på alkohol hemma och ungdomarnas drickande - barn till sådana föräldrar dricker sig oftare berusade.

Här kan du läsa mer om ungdomar och alkohol.