Hur används mina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter enbart för att administrera dina beställningar. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till någon tredje part.