Hur länge sparas mina kontaktuppgifter och uppgifterna om mina köp?

Personnumret sparas inte. Dina kontaktuppgifter sparas i ett år, räknat från din senaste inloggning. Därefter raderas de.