Varför måste jag uppge mitt personnummer?

Vi vill så långt det är möjligt säkerställa att den som beställer varor är över 20 år. Vi begär personnummer för att i möjligaste mån säkerställa att den som beställer varor även hämtar ut dem. Genom att begära personuppgifter vill vi även försvåra för andra att beställa i ditt namn. Vid missbruk av beställningstjänsten har Systembolaget (enligt de allmänna villkoren) rätt att fakturera kostnaden för exempelvis returfrakt för beställningar som inte hämtats ut.