Finns det någon begränsning när man e-beställer? Eller kan man beställa för hur mycket som helst?

Det finns i princip ingen begränsning för hur mycket man kan beställa (999 produkter är dock max). Vi har exklusiva produkter som kostar 50 000 kronor i beställningssortimentet och vi anser inte att vi kan dra en ekonomisk gräns för hur mycket våra kunder får beställa.