Varför kan jag inte betala via nätet?

I nuläget är det endast hemleveranser som betalas i förväg. Vi kommer att utveckla tjänsten stegvis och betalning på nätet för alla beställningar är en av de frågor vi kommer att ta med i det fortsatta arbetet.