Kan jag lämna tillbaka något jag redan hämtat ut?

Vi köper tillbaka varor i försäljningsdugligt skick inom två veckor mot uppvisande av kvitto. Om något är fel på den vara du köpt byter vi den eller lämnar pengarna tillbaka. Cirka 1/3 av innehållet bör finnas kvar. Sönderslagna varor (i eller utanför butiken) ersätts om förslutningen är obruten.