Kan jag lämna tillbaka några flaskor ur en kartong med öl?

Vin, öl, cider och blanddryck som enligt leverantörens önkemål endast säljs i helt kolli, (inte ligger i fast sortiment), köper vi inte tillbaks i brutet kolli. Vi gör däremot undantag om det rör sig om en reklamation av enskilda flaskor. 

Sortimentet förklarat