Hur säkerställer ni att försäljningsreglerna följs?

Varje anställd från leverantören genomför ett prov för att bli certifierade innan de kan börja hantera leveranser från Systembolaget. De första två veckorna följer erfaren personal från Systembolaget med leverantören.