Hur ska leverantören veta att det inte är frågan om langning?

Leverantörsföretagets medarbetare utbildas på samma sätt som vi idag utbildar våra egna medarbetare och våra ombud för att kunna upptäcka misstänkta langningssituationer.