Hur utvärderas hemleveransförsöket?

Två erfarna alkoholforskare utvärderar försöket löpande sedan det inleddes 2012, för att se om hemleverans påverkar den totala alkoholkonsumtionen. På samma sätt som för våra butiker och våra ombud låter vi även genomföra testköp för att kontrollera att försäljningsreglerna följs.