Hur ska hemleveransförsöket utvärderas?

Vi följer noggrant upp att försäljningsreglerna efterlevs till 100% och vad kunderna tycker om själva erbjudandet. Testköp genomförs på samma sätt som i butik och ombud för att kontrollera att försäljningsreglerna följs.
Oberoende alkoholforskare undersöker och utvärderar löpande om hemleverans påverkar den totala alkoholkonsumtionen.